Browsing by Author "Davis, Kyle"

Now showing items 1-1 of 1

  • Visualising Mātauranga Māori for iwi outcomes

    Hudson, Maui; Whaanga, Hēmi; Waiti, Jordan Te Aramoana; Maxwell, Hohepa; Davis, Kyle; Arahanga, Te Awhina; Proctor, John; Sword, Matt; Ullrich, Thalia; Taitoko, Mike (2020)
    Ko te Mätauranga Mäori he puna nö te katoa, he mea äta whakatipu hoki e ngä whänau, e ngä hapü, e ngä iwi hoki o tënä, o tënä o ngä whakareanga maha. He mätauranga nö te hapori, he mea äta whakatö hoki ki roto i ngä wheako ...