Browsing by Author "Harris, Pauline"

Now showing items 1-1 of 1

  • The science and practice of Māori astronomy and Matariki

    Whaanga, Hēmi; Harris, Pauline; Matamua, Rangi (2020)
    Ki te iwi Mäori me öna tüpuna, ko ngä hua o te noho tahi, o te äta pänui, o te körero anö hoki me ngä whetü, he mea äta tuitui ki te pütaiao, ki te ahureatanga, ki ngä tikanga aho atua, ki te taiao anö hoki. Ko ngä nekehanga ...

Pauline Harris has 2 co-authors in Research Commons.