Browsing by Author "Waiti, Jordan"

Now showing items 1-2 of 2

  • How institutions frame mātauranga Māori (Commissioned by Waikato Regional Council)

    Whaanga, Hēmi; Waiti, Jordan; Hudson, Maui; Williams, Julian; Roa, Tom (University of Waikato, 2017)
    The primary questions for this report are: 1) How is Mātauranga Māori framed by Institutions? 2) How is Mātauranga Māori being operationalised by Institutions in New Zealand? Mātauranga Māori is the intellectual capital ...
  • Visualising Mātauranga Māori for iwi outcomes

    Hudson, Maui; Whaanga, Hēmi; Waiti, Jordan; Maxwell, Hohepa; Davis, Kyle; Arahanga, Te Awhina; Proctor, John; Sword, Matt; Ullrich, Thalia; Taitoko, Mike (2020)
    Ko te Mätauranga Mäori he puna nö te katoa, he mea äta whakatipu hoki e ngä whänau, e ngä hapü, e ngä iwi hoki o tënä, o tënä o ngä whakareanga maha. He mätauranga nö te hapori, he mea äta whakatö hoki ki roto i ngä wheako ...

Showing up to 5 theses - most recently added to Research Commons first.