Browsing by Supervisor "Matamua, Rangi"

Now showing items 1-20 of 27

 • Blood Quantum “A Pūrākau approach to understanding the impact of ‘Blood Quantum’ in Māori Identity”

  Edwards, Alvina Jean (The University of Waikato, 2020)
  “The master’s tools will never dismantle the master’s house” (Lorde, 1984, p.94) This thesis begins and ends with being Ngāi Tahu, the two fundamental questions that generated this topic are: Who determines Indigenous ...
 • E Kore E Ngaro, He Takere Waka Nui: Te Mātauranga Whakatere Waka me Ōna Take Nunui

  Tuaupiki, Jackie Whetumarama (The University of Waikato, 2017)
  E kapi ana te hautoru o te ao i te Moana nui a Kiwa. I ngā tau manomano ka huri, ka puea ake i Āhia ki te tonga mā rāwhiti, he iwi māia, he iwi mātau ki te hanga me te whakatere i ō rātou waka. Ka tupu ngātahi hoki i a ...
 • Eke Panuku, Eke Tangaroa: He Taonga Tuku Iho

  Apanui, Ngahiwi (University of Waikato, 2015)
  He aha te Māori? He aha i kīia ai tētahi āhuatanga, tētahi mahi, tētahi tangata, tētahi whakahaere rānei he Māori? Ko te whāinga o te rangahau nei he rapa huarahi e āhei ai te whakautu i ēnei pātai. Me te huhua hoki o te ...
 • HE PI KA RERE 'An Early Childhood Approach to a Cultural Milieu'

  Karu, Joceleen Helen (University of Waikato, 2015)
  This study explores the issues surrounding the inculcation of te reo me ngā tikanga Māori, Māori language customs and values among early childhood teacher educators in a tertiary setting and how these academics go about ...
 • Indigenising the Screen, Navigating the Currents of Change, a Vision of Fourth Cinema

  Bristowe, Joseph Curtis (The University of Waikato, 2017)
  This thesis tests the hypothesis that it is possible to both decolonise and Indigenise the New Zealand cinema screen. Secondary research explores how those discourses that promoted roles and expectations for Māori within ...
 • Investment in Authentic Sustainable Cultural Tourism : Planning for the Future Benefit of Waikato-Tainui along the Waikato River, Case Studies at Tūrangawaewae and Te Awamārahi Marae

  Cooper, Mei Te Werawera Te Reokaha (The University of Waikato, 2018)
  “Tērā ōkū hoa kei ngā tōpito e whā o te ao - My friends will come from all parts of the world” – Kīngi Tāwhiao 1822-1894 This doctorate is guided by the visions of the second Māori king, Kīngi Tāwhiao, which reflect the ...
 • Iwi cultural identity: The praxis of tūpuna narrative

  Williams, Amelia Amy Tuihana (The University of Waikato, 2020)
  This research is a narrative-based study of tūpuna narrative practices. As a privileged medium tūpuna narratives construct the conditions of iwi praxis which leads to mana-motuhake: the political independence and ...
 • Ka mate ko te mate, ka ora taku toa: Ko Ngā Matawhāura o te Rau Tau Tekau mā Iwa

  Murphy, Kane Ēnoka George (The University of Waikato, 2017)
  Tēnei te urutomo atu ki te rau tau o te tekau mā iwa ki te nanaiore i ngā tai o te Matawhāura i ngaeki ai te whenua i horo ai tuanuku, i horo ai te tangata, i tū ai te rangatiratanga. Ko te kimihanga i te āhua ki te tikanga ...
 • Ka moemoeā o koutou kaumatua...

  Whitiaua, Ropitini (University of Waikato, 2015)
  Founded by the spiritual leader and prophet Te Kooti Te Turuki Arikirangi, the Ringatū faith came into existence in the 1870s during a very turbulent time for Māori. Struggling for survival many Māori tribes and communities ...
 • Kei moenga - tārā i te ārero. Lest it be severed from the tongue

  Bailey, Iraia (University of Waikato, 2013)
  Tūwharetoa are a distinctive tribal group who are located within the central North Island. With a proud and celebrated history, Tūwharetoa evolved through out time to become a complex and unique tribe, containing a number ...
 • Kia Rehe Te Matau, Kia Rehe Te Maui

  Winiata, Te Whatanui Huia (University of Waikato, 2013)
  The theory of applying successful military strategy to the world of business is not a new concept. The connection between these two environments has often been explored, and works by Sun Tzu and others promote the connection ...
 • Makahiki – Nā Maka o Lono utilizing the Papakū Makawalu method to analyze mele and pule of Lono and the Makahiki

  Nuuhiwa, Ann Kaleilokelani (The University of Waikato, 2020)
  This paper seeks to affirm Papakū Makawalu as a Hawaiian methodology that can be utilized to understand moʻolelo, mele and pule. Papakū makawalu is a name given to the process of deconstructing, analyzing, and reconstructing ...
 • Mōteatea Kau Te Ngākau: He aha ia nei i tuā atu i ngā kupu, i te rangi o te waiata?

  Tahi-Rangihau, Te Hauāuru Raeleen (University of Waikato, 2013)
  ARIĀ Māori have always expressed themselves through the medium of song, and the various stanzas contained within the many Māori compositions that exist are a rich depositary of knowledge, offering people an insight into ...
 • Ngāti Whakaue Māngai Nui

  Hiini, Anaha Te Wheoro (The University of Waikato, 2020)
  Ko Ngāti Whakaue tētehi iwi ahurei o te waka o Te Arawa. Ko tētehi taha ōna kei ngā tahataha o te kōroto moana o Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe, i Waingaehe ki Waimihia. Ko tētehi atu taha ōna kei te ūnga o te waka ...
 • Tarāwhai Tāngata Rau

  Hiini, Anaha Te Wheoro (University of Waikato, 2013)
  Ngāti Tarāwhai are a unique tribal group from the Te Arawa confederation of tribes. Located around their traditional stronghold of Lake Okataina, Tarāwhai have endured throughout history to become a proud and noble clan, ...
 • Te Kaunati Hikahika a Ōpōtiki Mai Tawhiti: Ka hika i taku ahi, kimihia e Te Whakatōhea te ara o te tikanga i pai ai te noho i te ao nei

  Maxwell, Te Kahautu (The University of Waikato, 2019)
  Pinepine Te Kura 1 1.1 Te Rongopai Ko te rangakura nei he titiro ki te Kapa Haka o Ōpōtiki Mai Tawhiti me tana rautaki ki te whakaora i tōna iwi a Te Whakatōhea mā roto mai i ngā mahi kapa haka. Ko Te Whakatōhea he ...
 • Te Mata Ono-The six faces of Māori broadcasting

  Kaire-Melbourne, Kimiora (The University of Waikato, 2019)
  Māori have always been involved in media communication and from a traditional viewpoint karanga, whaikōrero, taonga pūoro, haka, waiata and mōteatea are all mediums used to share messages across a mass audience. Since ...
 • Te Mata Ono. E tipu atu te kūmara, e ohu mai te anuhe

  Pēwhairangi, Te Aorere Tūwhakairiora (The University of Waikato, 2019)
  Mai anō, mai anō kua whakapaoho te iwi Māori, tīmata mai ai i te mahi whaikōrero, i te mahi karanga, i te mahi taonga puoro, i te mahi toi, me te mahi waiata. Ko ngā mahi nei he huarahi tuku karere i tētahi takitahi, ...
 • Te Pā Tūwatawata: Te Reo i te Kāinga

  Bailey, Iraia Thompson (The University of Waikato, 2019)
  He tuhinga tēnei e whakaatu atu ana i ngā whakakitenga i puta mai ai i ngā rangahau mō te reo Māori i te kāinga ki ngā whānau o Tūwharetoa. He toronga anō hoki ki tētahi huarahi hei whakatō iho anō i te reo Māori ki roto ...
 • Te Poho o Te Arawa: Te Mana Whenua o Ngāti Whakaue ki Maketū

  Potaka, Ngahu (University of Waikato, 2014)
  Maketū is a small coastal town in the Bay of Plenty and is the final resting place of the Te Arawa canoe, the ancestral waka of the Te Arawa people. This is the home of Ngāti Whakaue ki Maketū a coastal hapū of the tribe ...