Now showing items 1-1 of 1

  • Te taiao: te titiro a te Māori

    Kirby, Dean Robert (University of Waikato, 1992)
    Ko te kaupapa o tēnei tuhinga ko te titiro a te Māori ki te taiao. He mea tuhi i runga i te aroha, i te whakapono ki ngēnei mea, ki te ātaahua o te taiao me ngā kōrero mōna. E whakatangatatia ana ngā āhuatanga o te taiao, ...