Loading...
Thumbnail Image
Item

The science and practice of Māori astronomy and Matariki

Abstract
Ki te iwi Mäori me öna tüpuna, ko ngä hua o te noho tahi, o te äta pänui, o te körero anö hoki me ngä whetü, he mea äta tuitui ki te pütaiao, ki te ahureatanga, ki ngä tikanga aho atua, ki te taiao anö hoki. Ko ngä nekehanga o ngä kähui whetü he mea äta pänui, ka mutu he whakapono, he mätauranga atu anö hoki tö ia iwi, tö ia takiwä puta noa i a Aotearoa nei mö te ao tukupü. Ko te mätauranga whänui mö te kökörangi he mea äta whakatö ki ngä ähuatanga o te päpori Mäori o mua, he mea äta whakaora anö hoki ki ngä körero tuku iho, ki ngä tikanga hauhake whenua, ka mutu i äta whakaurua ki roto i ngä tikanga whakatü whare tupuna. Tau atu, tau mai, whakanuia ai te rewanga ake me te tönga iho o ngä whetü hiahira, ka mutu i kaha whakaatuahia ngä kaupapa katoa o te tuarangi ahakoa pëhea. Mä roto mai i tënei pepa ka körerohia te mätauranga me te pütaiao mätai arorangi e whai iho nei ki a Matariki, ka tahi, ka rua ka wänangahia te whakarauora haeretanga i ngä tikanga tuku iho e hängai nei ki taua kähui whetü me tana pänga nuitanga ki te ahurea o te whenua o näianei, o Aotearoa.
Type
Journal Article
Type of thesis
Series
Citation
Date
2020
Publisher
Degree
Supervisors
Rights
This article is published in the New Zealand Science Review. Used with permission.