Loading...
Thumbnail Image
Item

Taku manatawa, taku manapou. The learning of te reo Māori in adulthood: Perceptions of its contribution to overall wellbeing

Abstract
Ko te tāhuhu o tēnei whare rangahau ko te toiora o te tangata. Ko te tūāpapa o te whare, ko te reo Māori. E toru ngā pou tūhono i te tāhuhu ki te papa, mō tēnei rangahau ko aua pou ko te oranga wairua, ko te oranga whānau, ko te oranga tinana. Ko tā tēnei rangahau he āta mātai i aua pou e toru e toko ana i te toiora o te tangata, ā, kia mātai hoki i te hononga o te reo Māori ki aua pou e toru me te toiora tangata. Ko te pātai matua kei te aroaro o tēnei rangahau ko tēnei : He aha ngā hua o te ako i te reo Māori hei reo tuarua mō te hunga pakeke ake i te tekau mā waru tau? E toru ngā wāhanga o te pātai matua: 1. He aha ngā hua ā-wairua? 2. He aha ngā hua ā-whānau? 3. He aha ngā hua ā-tinana? E toru hoki ngā huarahi i whāia ai kia rapua he whakautu ki aua pātai. Tuatahi ake, i tirohia ngā mātātuhi maha e hāngai ana ki te toiora tangata (Upoko tuarua), arā, ko ngā kōrero a ngā mātanga o te ao whānui, o te ao Māori hoki kua whakawhārikitia kētia ki runga i tēnei kaupapa. Ka rua, i tīmata āku ake ketuketunga ki tētahi pākiki ā-ipurangi, ā, i tukuna atu tēnā ki te marea kia whai māramatanga mō ngā momo pānga a te reo Māori ki a rātou (Upoko tuatoru). Ka mutu, i uiuitia tokorima ngā tāngata kia rongo ai i ō rātou wheako ako i te reo me ngā hua i puta mai ki a rātou (Upoko tuawhā). E ai ki te hunga i whai wāhi mai ki tēnei rangahau ko te hua nui o te reo Māori ko te whai hononga ki te ao Māori me te tuakiri Māori. I puta mai tēnei kōrero i roto i te pākiki me ngā uiuinga. He mātotoru ngā kōrero a te hunga nei mō te kimi i te mea ngaro, ā, mā te ako i te reo Māori i kitea te mea i te ngaro, anō nei i whakakīkīngia tētahi rua ki roto i te tangata. I roto i te pākiki me ngā uiuinga i kumea mai ai i te hunga nei ngā kōrero mō ō rātou oranga i mua i te ako i te reo, i te tīmatanga o te ako i te reo, me te nāianei hoki, ā, he mārakerake noa te kitea he hoa haere te whanaketanga o te reo Māori me te whanaketanga o te taha Māori o te tangata me tōna māramatanga ki a ia anō, ā, mā reira e piki ai he taha toiora o te tangata. I tua atu i wēnei hua, he maha kē atu ngā hua o te reo i puta mai ai i te rangahau nei, ko te whai hononga ki te taiao, ki te whakapapa, ko te whakapiki māia, ā, ko te whai mahi hoki ētahi o ngā hua i tino kitea i roto i ngā whakautu a tēnei hunga.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Rolleston, J. H. (2015). Taku manatawa, taku manapou. The learning of te reo Māori in adulthood: Perceptions of its contribution to overall wellbeing (Thesis, Master of Māori and Pacific Development (MMPD)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from https://hdl.handle.net/10289/9970
Date
2015
Publisher
University of Waikato
Supervisors
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.