Loading...
Thumbnail Image
Item

Te Kauwhanganui o Tāwhiao

Abstract
Wiremu Tarapīpipi Te Waharoa Tamihana: Kaiwhakawahi Kīngi Ariā I te tau 1892 i kite a Tāwhiao i te hinga mai o te iwi Māori i te rau o te patu a te Pākehā, ka whakatūngia mai ko tōna whare pāremata a Te Kauwhanganui hei pīkau i ēnei taumahatanga. He whare pāremata tēnei i whakatūngia mai i te rohe tonu o Ngāti Hauā, he whare pāremata mō ngā iwi Māori puta noa i Aotearoa, he whare whakatau nawe, he whare whakature kaupapa, he punanga tēnei mō te iwi Māori. Ko Te Kauwhanganui te tāhuhu o tēnei tuhinga whakapae, engari, ko te aronga nui, ko te takenga mai o Te Kauwhanganui i tēwhea ao, te ao Māori, te ao Pākehā rānei? I konei mahuta mai ai ko te kaupapa matua o tēnei tuhinga. “I pūtake mai Te Kauwhanganui o Tāwhiao i te ao Māori tūturu, i ngā whakaaweawe rānei o te mana whakahaere o te Pākehā?” Ko tēnei kaupapa ka rukuhia atu mā te huri kōaro ki te rangahau i te mana whakahaere o te ao Māori tūturu. Ka rangahautia ko te mana whakahaere o te iwi Māori i mua i te taenga mai o te Pākehā, kia mahea ai te kite he aha rā ngā tikanga o te ao Māori tūturu. Ka hūpeke atu ki te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ka whakaatu i ngā whakaaweawe mana whakahaere o te Pākehā i tōia mai e te Pākehā, ko Te Tiriti o Waitangi, ko Te Kawenata motuhake o Aotearoa ēnei. Ka whakaatu hoki i te pānga o ēnei whakaaweawe ki ngā kōkiritanga, ki ngā whakahoki a te Māori ki Te Tiriti o Waitangi me Te Kawenata motuhake o Aotearoa. Kātahi ka whakamāramahia ngā tikanga o Te Kauwhanganui me te tautoko o ngā pou kōrero i ēnei whakamārama. Ka whakamutua ake me te tātari i ngā hua o ēnei kimihanga, kia taea te kite ko tēwhea te ao ka pūtake mai Te Kauwhanganui, mai i te ao Māori tūturu, mai i ngā whakaaweawe rānei o te mana whakahaere o te Pākehā.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Teinakore, T. K. (2013). Te Kauwhanganui o Tāwhiao (Thesis, Master of Arts (MA)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from https://hdl.handle.net/10289/7956
Date
2013
Publisher
University of Waikato
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.