Loading...
Thumbnail Image
Item

Takuahi: Te oriori mō Tāmaunga-o-te-rangi - Mana Atua, mana Whenua, Mana Tangata

Abstract
E roa nei tātau te Māori nō ngā wā o Hawaiki e tito ana i te waiata, i te haka, i te oriori, i te mōteatea hei waka kawe i ngā kōrero tuku iho ki ngā whakatipuranga hou. He putuputu tonu ngā tūmomo karere, ka raua atu ki roto i wēnei momo titonga waiata a te Māori. Ka whārikihia e ngā tohunga kaitito ngā karere nei mā te reo kīwaha, mā te reo whakataukī, mā te reo auaha hei kura huna. Mei māmā te kimi, ka tohunga katoa ngā Māori. Kai te aroaro o te tuhingaroa nei, ka ketuketu i tētahi o ngā oriori o Ngāti Porou, otiā, nō Te Whānau-a-Hinerupe, ko te oriori mō Tāmaunga-o-te-rangi, nā Te Māperetahi. Mā konei ake e ruku atu ai ki te raparapa i ngā kura huna e whakatauira ana i te mana Atua, mana whenua, mana tangata hei mana ahi kā. Mā tēnā hoki e whakatauira te mana ahi kā, kai a Tama, otiā, hei tauira atu ki ngā uri o Te Whānau-a-Hinerupe i tō rātau ake ahi kā roa ki Te Kawakawa mai Tawhiti. Ko ngā kōrero kua kohingia, he kōrero nō ngā tāngata e mōhio ana ki ngā tūmomo mana, ā, ki ngā kōrero e pā ana ki te oriori nei. Ka iringia wēnei rau kōrero hei whakarākei tonu i te pae tapu o Te Whānau-a-Hinerupe.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Dewes, M. (2016). Takuahi: Te oriori mō Tāmaunga-o-te-rangi - Mana Atua, mana Whenua, Mana Tangata (Thesis, Master of Arts (MA)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from https://hdl.handle.net/10289/10773
Date
2016
Publisher
University of Waikato
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.