Loading...
Thumbnail Image
Item

Ko te Pakiwaituhi Ko Au, Ko Au Ko te Pakiwaituhi: He Wewetenga o te Pakiwaituhi Tōra Mātātoa, He Whakapuakanga Pakiwaituhi Māori

Abstract
ARIĀ Mai i ngā tau o te whitu tekau te pakanga a ētahi rōpū Māori kia rangona te Māori, kia kitea te Māori ki runga pouaka whakaata. I kura takahi puni te whiua o rātou mā ki te Karauna kia whakamanahia tāna i oati ai i te Tiriti o Waitangi. Otirā, ka tohua te Karauna ki te tiaki i ngā kura kāmehameha a te Māori, arā, ko te reo me ōna tikanga. I kitea e rātou mā tētahi patanga oranga o tō tātou reo, o ā tātou tikanga mā te ao pāpāho. E mara e, kua tuangahuru ngā tau e whakapāoho atu ana a Whakaata Māori mai i tōna whakarewanga i te tau 2004. Nā aua kikopuku reo, nā aua mumu tikanga, nā aua matā mana motuhake i whai wāhi mai ai te Māori i te ao pāpāho, otirā, i te ao o te pouaka whakaata. Ka mutu, ko te ngako ia o tēnei tuhinga, he whakamahuki, he tirotiro, he ketuketu i te pakiwaituhi kōhungahunga, i a Dora the Explorer. I whakamāorihia e Whakaata Māori ki a Tōra Mātātoa. Mō te pakiwaituhi rongonui, kāhore he painga i a Tōra Mātātoa. Kei te mātakitakihia e ngā iwi huhua ki ngā tōpito katoa o te ao. Ko te pātai ia nā, he aha oti ngā ehunga Māori ka kitea, ka rangona rā roto mai i te pakiwaituhi kōhungahunga, i a Tōra Mātātoa? Mā tēnei rangahau tonu e whakautu. Ko ngā pakiwaituhi katoa o Whakaata Māori mā te kōhungahunga he mea hanga e iwi kē atu i te Māori. Ka mutu ka whakaarohia e tēnei rangahau ētahi huarahi e taea ai e tātou te whakaputa pakiwaituhi Māori mā te kōhungahunga. Otirā, ka whakapua mai ai i tētahi pakiwaituhi Māori nāku tonu. Ko tāku e whakapae nei, me kite ā tātou tamariki i a rātou anō rā roto mai i ngā pakiwaituhi. Ko tāku e manako nei, kia kaha te iwi Māori ki te kimi huarahi e whakaputa ai i ā tātou ake pakiwaituhi nā te Māori, mā te Māori, mō te Māori. ABSTRACT Since the 1970s select Māori groups have fought to be seen and heard in the broadcasting industry and particular television. United and banded they challenged the Crown to honour what was promised to them in the Treaty of Waitangi. They demanded that the Government maintain the Māori language and its customs. They saw television as a means to retain and transmit our language and culture. 2014 marked the tenth year of broadcasting for Māori Television. This prestigious achievement in Māori broadcasting was due to the efforts of our leaders who fought tirelessly to ensure our language and customs were and are maintained throughout broadcasting. The basis of this thesis is the analysis of the preschool animation, Dora the Explorer, which was broadcast and translated by Māori Television as Tōra Mātātoa. Dora the Explorer is arguably the most famous preschool animation. The show is watched by the masses all over the world. This thesis investigates the question; what representations of Māori are seen and heard in the preschool animation Tōra Mātātoa? All of the preschool animations shown on Māori Television have been created by non-Māori. Therefore, the purpose of this research is to create new ways of thinking that will initiate the production of locally made preschool animation. This thesis looks at a Māori animation example that I have created based on the findings of this research. It is imperative that our children see themselves on the television screen. I hope Māori actively seek avenues to ensure the production of preschool animation by Māori, for Māori and about Māori.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Ross, K. C. (2015). Ko te Pakiwaituhi Ko Au, Ko Au Ko te Pakiwaituhi: He Wewetenga o te Pakiwaituhi Tōra Mātātoa, He Whakapuakanga Pakiwaituhi Māori (Thesis, Master of Arts (MA)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from https://hdl.handle.net/10289/9527
Date
2015
Publisher
University of Waikato
Supervisors
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.