Loading...
Thumbnail Image
Item

He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki

Abstract
Tā tēnei tuhinga, he āta titiro ki ngā kōrero onamata o ngā iwi Māori rātou ko ngā kānaka o Hawai’i. Ka arohaehaetia ngā momo tuhituhinga-ā-waha, arā ko te ‘ōlelo no‘eau me te whakataukī/whakatauākī kia tīroua ake ngā karere me ngā tauira e hāngai ana ki te mahi whakarea tamariki. Ka toro hoki tēnei tuhinga ki te whakataukī me te ‘ōlelo no‘eau hei whakapuaki i te mātauranga i mahue mai i ngā tūpuna hei rei arataki mā tātou o nāianei. He aha rā ngā tohutohu hei āta whakaaroaro ake ina whakatauritea ō tātou wheako ki tēnei ao, arā te ao e kaha whakaawea nei e ngā tāmi a tauiwi, ki te ao onamata i nōhia ai e ō tātou tūpuna taketake. He rangahau tēnei i mahia ngātahitia e mātou ko Hineiti Greensill, ko Leonie Pihama ko ētehi kairangahau atu anō. Nāku ā rātou tuhituhinga Pākehā i whakamāori.
Type
Journal Article
Type of thesis
Series
Citation
Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J. B. J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori, 4, 91–102.
Date
2017
Publisher
Te Whare Wānanga o Waikato
Degree
Supervisors
Rights