Loading...
Thumbnail Image
Item

Taupiri rau kotahi - taupiri rau manomano

Abstract
Kua roa nei te paepae o Taupiri marae e noho mokemoke ana, i te nuinga o te waa kaaore he tangata hei kawe i ngaa tikanga, aa, kua waiho maa te tokoiti e moohio ana me peewhea te whakahaere tika i ngaa tikanga o te marae. I te nuinga o te waa e waimarie ana maatou mehemea ka tae atu ngaa taangata e rua ki te manaaki i te mauri o te paepae moo te roanga ake o te kaupapa, ahakoa tangihanga mai, huritau mai, aha atu raanei. I ngaa tau kua kaha kitea ahau te toimaha o teeraa o ngaa haepapa ka taka ki runga i te tokoiti. Naa teenaa, ka hua ake te uho o teenei o ngaa kaupapa rangahau, he waihanga i teetehi rautaki whaikoorero e piki ake ai ngaa nama o te hunga kawe i teenei aahuatanga. Ko taa te tuhingaroa nei he waiho i eetehi moohiotanga hei aawhina, hei whakapakari, hei whakamaamaa i ngaa aahuatanga ka tau ki runga i ngaa taangata whaikoorero. Kua waihotia e au eetehi kura hei aarahi, hei aawhina i ngaa whaanau o te marae, heoti, te hunga e piikoko ana ki te kawe i ngaa taonga o too taatou ahurea. Ko te tino take kua ahu peenei taku rangahau kia moohio pai ngaa whakatupuranga ki eenei maatauranga, heoti, kia moohio pai ngaa whakatupuranga me peewhea te whakahaere i eenei aahuatanga. I runga anoo i te tuupono ka tae mai ki te waa me manaaki te reanga rangatahi i te paepae, ka taka raanei te haepapa whakahaere paepae ki a maatou te hunga rangatahi, ko te wawata ia ka aawhina teenei tuhingaroa i a taatou. Kaaore e kore hei ngaa tau e heke mai nei ka kii pohapoha te paepae o Taupiri marae i te hunga e moohio ana ki te whakatakoto i aana kupu, ki te whaikoorero. Koia te take i hua mai te ingoa o teenei o ngaa tuhingaroa, maa te whaangai i te rau kotahi ko te whaainga ia aa toona waa ka hora katoa eeraa maatauranga ki ngaa rau manomano. “Hei aha te pae nekeneke, waiho mai raa ki ahau he pae kounga, he pae motuhake”
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Date
2022
Publisher
The University of Waikato
Supervisors
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.