Loading...
Thumbnail Image
Item

Mōteatea: He pātaka whakairinga kōrero nō Ngāti Rangiwewehi

Abstract
Mai rā anō a Ngāi Tāua, te iwi Māori, e tuku iho ai i ngā mātauranga mā te ārero tupuna mai i tētehi whakatupuranga, ki tētehi whakatupuranga. Ko ngā mātauranga ka tukua iho ko ngā pūrākau, ko ngā karakia, ko ngā whakataukī, ā, ko ngā waiata hoki. Ko te pūtake o te rangahau nei he titiro pū ki te āhua o te noho o ngā mōteatea hei pātaka whakairinga kōrero mō Ngāti Rangiwewehi ake, nō reira ka āta tirohia ngā momo puna mōhiohio, ngā momo kura aweko ka whakairia ki te pakitara o te pātaka kōrero o Ngāti Rangiwewehi. Nā ngā mōteatea i tohu te wā, i kōrero mō te wāhi, i whakapūkete ngā mahi a ngā tūpuna o te wā i titoa ai te mōteatea. Nā, ko ngā waiata, ko ngā mōteatea koirā te ara whakapūkete kōrero ka wānangahia e te tuhinga nei. Mā te āta wetewete i tētehi mōteatea pū o Ngāti Rangiwewehi, ka hora i ngā kura āuki, i ngā māpihi pounamu, i ngā puna mātauranga o te iwi kua whakaemi mai ki roto i te mōteatea hei kōrero tuku iho mō te iwi o Ngāti Rangiwewehi, hei whakatauira ake hoki i te āhua o te noho o ngā mōteatea hei ara whakapūkete mātauranga.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Paterson, A. (2013). Mōteatea: He pātaka whakairinga kōrero nō Ngāti Rangiwewehi (Thesis, Master of Arts (MA)). University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Retrieved from https://hdl.handle.net/10289/8450
Date
2013
Publisher
University of Waikato
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.