Loading...
Thumbnail Image
Item

Tariao Whitiwhitiora

Abstract
I te tau 1875 i tiihooka tahi atu a Kiingi Taawhiao ki Taranaki ka tau ki mua ki te aroaro o Te Uahaumeene. Matua raa ko te rongomau me te rangimaaria, te kotahitanga me te aroha o teetehi ki teetehi maa roto mai i te whakapono ki te atua te whaainga i haere ai ia. Ka tutuki i a Kiingi Taawhiao te rongomau me te rangimaaria, te kotahitanga me te aroha o teetehi ki teetehi maa te whakakotahi i ngaa ngaa koorero, ngaa hiitori, ngaa whakapapa, ngaa maataapono mai o te taioretanga o ngoo taatou tuupuna ka toopuuria ki te whakapono Tariao. He whakapono teenei i whakaorangia e ia, e Kiingi Taawhiao maa roto mai i te tongikura, “E Ua, e toru ngaa taonga kei te kapu o taku ringa, ko te Mihinare, ko te Katorika me te Weteriana. Homai taau ka whaa. Kopi katoa ngeenei taonga i au ki te kapu o taku ringa, ka puta ko te Paimaarire.” Ko te whakapono Tariao me ngaa karakia Paimaarie ka hikitia, ka haapaingia tonu e maatou ngaa mangainga, ngaa kaiwhakapuumau i te Kiingitanga inaa raa koia teenei te whakapono matua moo te Kiingitanga. I teenei tuhinga whakapae ko te whakapono Tariao te taahuhu o ngaa koorero. I konei ngahere mai ai te kaupapa matua o teenei tuhinga. “He kura Tariao he kura whakapapa, te herenga ki te whakaoranga o Waikato tangata” Ko teenei kaupapa ka whakarukuhia maa te rangahau i te ahunga mai o te maatauranga kei aa teenei whakapono i whea. Ka rangahautia ko te whakapaparanga o Kiingi Taawhiao mai i te Kore, ki a Rangi raaua ko Papa heke iho mai ki a Hoturoa, aa, ka tau ki a ia ki a Kiingi Taawhiao inaa raa, ko ngeenei momo he mea e tauiratia ana ki roto ki ngaa karakia, ki ngaa Kura kei teenei whakapono. Ka hereherea ko Te Uahaumeene ki koneki naa, ki ngaa koorero e kitea ai maa whea i puaawai mai ai te Tariao me ngaa karakia Paimaarire. Ko te Kiingitanga me ngaana pehonga kaupapa e taapae atu ana ki te oranga o teenei whakapono maa te whakamahi i teenei whakapono teeraa ka waahia. Taea noatia ki te puutakenga mai o te whakapono ake, ngoonaa koorero, ngoona tuuranga, ngoona karakia, ngoona kura, ngoona whakamaaramatanga, tau iho mai ki te reo tupuna o roto. Ko ngaa aupiki me ngaa auheke, te whakaraakeiora hoki i waatea mai, i whaipaanga atu ki te whakapono Tariao ka whakamaaramahia. Ka whakamutua atu me te taatari i ngaa putanga ka puta e kite ake ai me he herenga too teenei whakapono ki te whakaoranga o Waikato tangata.
Type
Thesis
Type of thesis
Series
Citation
Date
2022
Publisher
The University of Waikato
Supervisors
Rights
All items in Research Commons are provided for private study and research purposes and are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated.